آزمون‌های آنلاین نگرش برتر

برگزاری آنلاین آزمون‌های روان شناسی موسسه خدمات روان شناسی نگرش برتر سپاهان

درباره سایت

آزمون‌های آنلاین جهت علاقمندانی که قصد خودشناسی بیشتری داشته و یا برای مقاصد درمانی نیاز داشته باشند، در سایت قابل اجرا است.

ورود به سایتاین سوال‌ها جواب صحیح یا غلط ندارد جواب‌های شما به نشان دادن چگونگی نگرش و تصمیم گیری شما در امور مختلف کمک می کند. شناخت شما از تمایلات خودتان و دیگران به شما کمک می‌کند تا بفهمید توانائی خاص شما در چه زمینه هایی است و احتمالا از چه کارهایی لذت می برید همچنین می تواند به شما کمک کند تا بفهمید چگونه با افراد با تمایلات متفاوت بتوانید با هم ارتباط برقرار کرده و برای اجتماع مفید باشید.

جهت شرکت در این آزمون اطلاعات خود را در کادرهای زیر وارد کرده و سپس به سوالات پاسخ داده، روی دکمه اتمام آزمون کلیک نمایید.

مشخصات کاربر


نام: *
نام خانوادگی: *
ایمیل:
سن: *
تحصیلات: *
شغل: *
تلفن همراه: *
معرف:
جنسیت:
وضعیت تاهل:

آزمون

1- شما معمولاً

2- شما معمولاً علاقمند به مطالعه کدام یک از کتاب های زیر می باشید

3- اغلب

4- شما معمولاً

5- وقتی با گروهی از افراد هستید معمولاً ترجیح می دهید

6- شما معمولاً با چه افرادی بیشتر می جوشید

7- بهترین تعریف از یک فرد آن است که گفته شود

8- برای گذراندن اوقات فراغت ترجیح می دهید

9- وقتی در جمع گروهی از افراد هستید

10- دوست دارید دیگران شما را چگونه فردی بدانند

11- معمولاً:

12- در کدامیک از موارد زیر بهتر عمل می کنید

13- تمایل دارید که :

14- شما بیشتر، افرادی را تحسین می کنید که:

15- به نظر شما کدامیک از موارد زیر عیب بزرگتری است

16- پیروی از یک برنامه و اجرای آن

17- معمولاً در بین دوستانتان:

18- ترجیح می دهید دوستی داشته باشید که:

19- ترجیح می دهید تحت نظر کسی کار کنید که:

20- تهیه لیست کارهایی که باید تا آخر هفته باید انجام شود:

21- شما

22- وقتی مطلبی را می‌خوانید

23- شما معمولاً در صحبت با دیگران ترجیح می دهید در مورد موضوعی:

24- شما معمولاً ترجیح می دهید:

25- وقتی برای اولین بار افرادی را ملاقات می کنید:

26- در انجام امور زندگی، شما بیشتر مایلید که :

27- شما بیشتر:

28- وقتی می خواهید کار خاصی را انجام دهید، دوست دارید:

29- معمولاً:

30- در شیوه زندگی ترجیح می دهید

31- شما معمولاً:

32- وقتی از قبل قرار باشد کار خاصی را در زمان معینی انجام دهید ، آن را چطور می بینید

33- شما :

34- شما معمولاً:

35- معمولاً

36- در مهمانی ها

37- فکر می کنید مهمتر آن است که بتوانید:

38- فکر می کنید داشتن برنامه روزانه مشخص:

39- شما معمولاً چه مکان هایی را ترجیح می دهید

40- کدامیک از موارد زیر را ترجیح می دهید

41- شما معمولاً هنگام خرید

42- دیگران شما را

43- شما معمولاً

44- وقتی به خاطر کاری که انجام داده‌اید ، خجالت می کشید معمولاً:

45- وقتی کار بزرگی را که یک هفته مهلت دارد، شروع می کنید

46- شما در تعامل با دیگران بیشتر

47- اصولا کدام یک از روش های زیر بیشتر برای شما عملی است

48- وقتی در یک مراسم هستید مایلید که

49- اگر در یک روز تعطیل از شما بپرسند قصد دارید چه کاری را دارید

50- شما معمولاً کدام یک از سرگرمی ها را ترجیح می دهید

51- آن قسمت از کار های روزانه که بر اساس برنامه منظم انجام می شود

52- تفریح و گذراندن وقت با دوستان

53- شما معمولاً ترجیح می دهید

54- شما کدام یک موارد زیر ترجیح می دهید

55- شما معمولاً چگونه صحبت می کنید

قسمت دوم: کدامیک از جفت کلمات زیر بیشتر مطلوب شماست (بدون توجه به صورت ظاهری کلمه به معنای آن فکر کنید).

56-

57-

58-

59-

60-

61-

62-

63-

64-

65-

66-

67-

68-

69-

70-

71-

72-

73-

74-

75-

76-

77-

78-

79-

80-

81-

82-

83-

84-

85-

86-

87-

88-

89-

90-

91-

92-


بدون محدویت زمانی